Café To GoQuán ven đường

Hình ảnh lễ An Táng anh Lê Văn Nghĩa Quang Diệu

Lâm Hữu Tài

Thánh Lễ An Táng vào lúc 9 giờ Thứ Ba ngày 24.10.2023 tại Nhà Thờ Cái Nhum, Măng Thít, Tỉnh Vĩnh Long.

1 2Trang sau

Bài liên quan

Back to top button