Café To GoQuán ven đường

Hình ảnh từ Ba Tri – Bến Tre và South Carolina (Mỹ)

Quán Ven Đường

Chúa Nhật 19.02.2017, vài anh em từ Sài Gòn đi thăm Cha Thọ, Cha sở Họ Ba Tri và Cha Đằng, Cha sở Họ Bến Tre.

Nhà Thờ Ba Tri, GP Vĩnh Long

IMG_6683 IMG_6684 IMG_6682 IMG_6692IMG_6686Cha Nguyễn Quới Thọ, Cha sở Họ Ba Tri

IMG_6685Cha Vũ Đức Yên (Anh quốc)

IMG_6690Hồng

IMG_6691Tùng

IMG_6688Anh Út Luôn

IMG_6697Lưu niệm trước nhà thờ Ba Tri

IMG_6693 IMG_6694

Nhà Thờ Bến Tre

IMG_6698 IMG_6699Cha Đằng (bên trái ảnh), Cha sở Họ Bến Tre

IMG_6701

South Carolina (Mỹ)

IMG_1117 IMG_1115Đức Cha Phêrô Hai và anh Cẩm Ba Châu (lớp 66 P. Minh)

IMG_1113Đức Cha Hai tại nhà vợ chồng anh Cẩm Ba Châu

Bài liên quan

Back to top button