Mời Họp mặt Truyền thống Gioan XXIII lần 24

THÔNG BÁO

Sau hai năm gián đoạn, Cha TĐD. Phaolô Trần Kỳ Minh quyết định tổ chức Họp mặt Truyền thống Gioan XXIII lần thứ 24.

– Vào ngày: 11/10/2017
– Địa điểm: Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Mỹ Tho.

Ban Đại diện thân mời quý Cha và quý anh em xuất thân từ Chủng viện Gioan XXIII về tham dự Họp mặt Truyền thống hàng năm.

CHƯƠNG TRÌNH

– 08 giờ: Tiếp đón.
– 09 giờ: Khai mạc.
– 09 giờ 15: Sinh hoạt thảo luận chủ đề TRUYỀN GIÁO
(Cha Phêrô Chánh phụ trách)
– 10 giờ: Mừng sinh nhật lần thứ 60 anh em sinh năm 1956 – 1957
Sinh hoạt tổng kết.
– 11 giờ: Thánh Lễ.
– 12 giờ: Cơm trưa – Chia tay

Ban Đại diện mong anh em về tham dự đông đủ sau khi nhận được thông báo nầy hoặc qua điện thoại. Nếu có điều kiện anh em nên dẫn theo bà xã hoặc các con cùng về tham dự.

Ban Đại diện kính mời.