Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Thờ Kim Sơn, Hạt Cái Bè, Gp. Mỹ Tho

Zắc Dũng

  • LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG NHÀ THỜ KIM SƠN.
  • LÀM PHÉP NHÀ MỤC VỤ.
  • TẠ ƠN 10 NĂM LINH MỤC CÁC LINH MỤC KHÓA 8.
    (28.11.2020)

Cha Phêrô Mai Văn Thượng là Linh mục trẻ khóa 8 của giáo phận Mỹ Tho. Sau khi thụ phong linh mục vào năm 2010, Cha được bổ nhiệm cha phó họ đạo Ba Giồng, cha phó giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, Cha Quản lý Trung Tâm Mục Vụ giáo phận, hiện nay Cha là cha sở họ đạo Kim Sơn, thuộc Hạt Cái Bè, Giáo phận Mỹ Tho.

Sau khi nhận nhiệm sở mới, nhận thấy ngôi nhà thờ cấp 4, mái tôn xuống cấp trầm trọng, vào ngày 29.2.2019, được sự chấp thuận của Đức Cha Phêrô Giám mục Giáo phận, Cha đã gởi thư ngỏ để nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, giáo dân trong và ngoài nước đóng góp bằng lời cầu nguyện hoặc tài chính tùy theo khả năng để ngôi Nhà Chúa sớm hoàn thành.

Vào lúc 9 giờ 30 ngày 28.11.2020 vừa qua, Đức Cha Phêrô Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã đến dâng Thánh lễ Tạ ơn –  Làm phép nhà mục vụ họ đạo – Đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ mới và Tạ ơn 10 năm thụ phong Linh mục của quý Cha khóa 8.

Trong vòng 21 tháng, với sự nổ lực quyết tâm của Cha và giáo dân, ngôi nhà mục vụ đã sớm hoàn thành. Hiện nay, phần nhà thờ đã xong phần nền móng và cột, mọi khó khăn vẫn còn ở phía trước. Nhiều giáo dân và khách mời ngạc nhiên khi đến tham dự lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên mà công trình đã hoàn thiện 50%. Thật ra, từ đầu năm 2020 đến nay do ảnh hưởng dịch bệnh CoVid trầm trọng nên tạm gác lại việc tổ chức các nghi thức tôn giáo mãi đến hôm nay mới thuận tiện tổ chức các nghi thức trên.