Lễ Tạ Ơn 75 năm thành lập Chủng Viện Philipphê Minh Vĩnh Long [phần 1]

Kỷ niệm 75 năm thành lập Chủng Viện P. Minh Vĩnh Long
Click vào ảnh xem bảng phóng lớn.

Cũng vị trí nầy, ảnh chụp ngày 15.11.1948
Click vào ảnh xem bản phóng lớn