Lễ Thành Hôn: Quốc Vũ và Gia Linh | Cháu nội anh Út Luôn

Ảnh Mic Đạt

6 giờ chiều Chúa Nhật 12.1.2020, tại Sảnh Crystal, nhà hàng The Adora Center, lễ Thành Hôn của cháu nội anh Út Luôn: Quốc Vũ và Gia Linh. Nhóm anh em cựu P. Minh tại Sài Gòn đã đến dự tiệc mừng. Đặc biệt có 2 anh lớn đã lâu chưa gặp: Anh Tám Minh và anh Lễ.

Xin chia vui cùng anh chị Út Luôn cùng gia đình Lâm – Hà. Chúc mừng 2 cháu Quốc Vũ và Gia Linh. Chúc 2 cháu Trăm Năm Hạnh Phúc.

Quốc Vũ và Gia Linh

Lâm và Hà (con anh Út Luôn, cha mẹ cô dâu chú rễ) bên phải ảnh

Anh Tám Minh và anh Lễ (Rạch Dầu)

Chị Út Luôn (bà nội cô dâu chú rễ, bên phải ảnh)

Chú rễ bên ông nội

70 bàn tiệc

Mic Đạt