Café To GoQuán ven đường

Nghi thức chúc lành trên cổ

Ngày lễ thánh Blasiô

Trong ngày lễ hay gần ngày lễ Thánh Blasiô, những nhà thờ Công giáo, sau thánh lễ thường có nghi thức chúc lành trên cổ. Chúng ta thực sự không biết nhiều về cuộc đời thánh Blasiô, nhưng cách chung chuyện kể rằng: Ngài nguyên hành nghề bác sĩ trước khi thành linh mục và Giám Mục. Có chuyện kể rằng: Ngài bất ngờ gặp một cậu bé bị mắc xương cá gần chết và thánh Blasiô đã chữa lành cậu bé cách diệu kỳ. Vì thế những nhà thờ Công Giáo cho phép chúc lành trên cổ của giáo dân để tỏ lòng tôn kính Thánh Blasiô.

Cách thức chúc lành trên cổ bao gồm việc kẹp chéo hai đèn cầy lớn trên cổ thụ nhân. Hai đèn cầy lớn nầy bắt chéo tạo thành hình thánh giá. Khi đó thì linh mục, Thầy phó tế và cả giáo dân thừa tác viên đọc rằng: “Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Blasiô, Giám Mục tử đạo, xin Thiên Chúa giải thoát anh / chị / ông / bà khỏi những bệnh tật ở cổ và khỏi tất cả mọi bệnh hoạn, nhờ danh Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.

Tại sao dùng đèn cầy? Vì lễ Thánh Blasiô ngày 3.2 ngày sau Lễ Dâng Chúa trong đền thờ ngày 2.2. Trong dịp cử hành Lễ Dâng Chúa vào đền thờ, dân chúng thường mang đèn nến đến để xin được làm phép nhằm sử dụng thắp sáng trong mùa đông u tối (Mùa Đông đêm rất dài, ngày rất ngắn và lạnh nên thắp thêm đèn để thêm nhiệt). Cũng chính lý do nầy mà Lễ Dâng Chúa vào đền thánh cũng gọi là Lễ Đèn Nến. Và 2 đèn cầy lớn bắt chéo kẹp cổ thụ nhân trong việc ban phúc lành trên cổ lấy từ đèn nến của ngày lễ dâng Chúa trong đền thờ nầy.

Đức Giám mục Blasiô tử đạo

Tuyên Trần

Bài liên quan

Back to top button