Café đenQuán ven đường

Bánh Mì Chúa Nhật 32 Thường Niên C

Tâm Lê – Tâm Thành

Kính thưa bà con, theo nhận định của chúng tôi, qua gần một mùa phụng vụ, mục Bánh Mì Chúa Nhật không mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho bà con, nên chúng tôi sẽ cố gắng cho đến hết mùa Phụng vụ nầy và sau đó sẽ đóng cửa tiệm Bánh Mì… Chân thành kính báo.

Bài liên quan

Back to top button