Café To GoQuán ven đường

Ngô Ngọc Giao Hưởng khấn dòng lần đầu

Tuyến Vũ từ Houston, Texas

10 giờ sang ngày Thứ Bảy 13.8.2016, tại Nhà Dòng Bác Ái Ngôi Lời Nhập Thể ở Houston Texas, cháu Ngô Ngọc Giao Hưởng là trưởng nữ của anh Ngô Ngọc Thắng (P. Minh 70) và chị Lê Thị Bạch Huệ, đã tiến hành nghi thưc Khấn Dòng Lần Đầu.

Thánh lễ có 7 linh mục đồng tế cầu nguyện cho cháu. Trong số đó có 2 linh mục là bạn chung lớp với anh Thắng: Cha FX Nguyễn Văn Việt  đến từ GP Vĩnh Long và Cha Phêrô Nguyễn Minh Thúy đến từ Australia. Rất tiếc, anh chị Thắng không xin được visa vào Hoa Kỳ nên không tham dự được, tuy nhiên vẫn có đông bà con thân hữu đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Sister Symphony Giao Hưởng.

Khấn dòng hôm nay chỉ có 2 Sơ người Việt, nên do các Cha Việt Nam chủ tế và đồng tế.
Chúc mừng gia đình 2 Sơ đã luôn khuyến khích nâng đỡ tinh thần để 2 Sơ mạnh dạn dâng mình cho Chúa để phụng sự Chúa qua tha nhân.

khandong1 khandong3 khandong4 khandong5 khandong6 khandong7 khandong8 Video

Bài liên quan

Back to top button