Quán ven đườngTrà Đá Đường

Nhạc kèn | Tuyển tập I | Ns. Nguyễn Quang Huy, Nhạc Đoàn Lê Bảo Tịnh

Quán Ven Đường xin giới thiệu với bạn bè gần xa Tuyển Tập I Nhạc Kèn của nhạc sĩ Nguyễn Quang Huy, thành viên Nhạc Đoàn Lê Bảo Tịnh vừa phát hành.

Sách bìa cứng. Gồm 472 trang

Gồm các bài kèn trong Mùa Thường Niên, Mùa Giáng Sinh, Mùa Phục Sinh và về Đức Mẹ

  Trích bài Adeste Fideles  – Mùa Giáng Sinh

Bài liên quan

Back to top button