Café To GoQuán ven đường

Phân ưu cùng Cha Tiếng và tang quyến

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cùng Cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng và toàn thể tang quyến.

Bà Têrêsa NGUYỄN THỊ HIỆM

Xin Chúa sớm rước linh hồn Têrêsa về nơi an nghỉ đời đời.

 • Quyen (Uc): Chia buon Quyen duoc tin muon Ba co Teresa da ve voi Chua trong vong tay am ap cua Ban,,Nguyen cau cho Ba vui huong hanh phu nuoc troi va cau cho gia quyen ban vung niem tin va xoa dieu noi dau nay.
 • Thọ (Canada): Xin phân ưu cùng Cha Tiếng và xin lễ cầu nguyện cho linh hồn Têrêsa.
 • Tuyến Vũ (Minnesota): Được tin thân mẫu của Cha vừa được Chúa goi về, chúng con xin phân ưu và hiệp ý cùng Cha và gia quyến, xin Chúa thương đón nhận linh hồn Têrêsa vào thiên đàng.
 • Cha Hồ Bặc Xái (Cần Thơ): Chia buồn và cầu nguyện cho linh hồn bà Têrêsa.
 • Nguyễn Hữu Luôn: Đại diện anh em cựu P. Minh và Xuân Bích Vĩnh Long tại Sài Gòn chân thành phân ưu cùng Cha Tiếng và tang quyến.
 • Hồng râu (Trường Đăng Khoa): Chia buồn với Cha Tiếng và cầu nguyện cho linh hồn Têrêsa.
 • Cha Peter Trần Thế Tuyên (Pennsylvania): Cầu cho Má Cha Tiếng vậy. Tuyên già.
 • Cha Võ Thanh Xuân (Melbourne): Mình sẽ cầu nguyện cho mẹ Cha Tiếng. Lm. VTX
 • Trung BK (New York): Anh Tam, cho em goi loi chia buon den cha Tieng nhe. Em khong co dia chi dien thu cua cha Tieng.
 • Lâm Hữu Tài (ĐD. cựu Philipphê Minh):Thành kính phân ưu cùng Cha Antôn Tiếng. Thánh bổn mạng Têrêsacầu bàu cùng Chúa mau đem linh hồn Bà Nội về bên Chúa.
 • Lê Trí Dũng: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn TÊRÊSA được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
 • Huu Thanh Nguyen: Xin chia buồn cùng cha Tiếng, mình làm lễ cầu nguyện cho bà cố Teresa.
 • Cha Nguyễn Lợi: Xin chia buồn với Cha và tang quyến. Cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Têresa.
 • Thanh Đoàn: Xin chia buồn cùng Cha và quý tang quyến. Hợp ý cầu nguyện cho linh hồn TÊRÊSA.
 • Võ Hiền Thuấn: Xin chia buồn cùng Cha Tiếng…
 • Cha Yen Vu (Anh): Xin chia buồn với cha và tang quyến, hiêp ý trong lời nguyên và dâng Thánh lể cầu xin Chúa từ nhân đón nhận linh hồn bà cố Teresa được vào an nghỉ trong Nước Chúa. RIP.
 • Cha Nguyễn Tri Tài (Đài Loan): Xin Chúa thương xót bà Cố, và luôn an ủi Cha.
 • Hung Duong: R.I.P. Chia buồn với cha Tiếng. Xin Chúa đoái thương linh hồn Teresa.
 • Raphael Hồ Bá Lịnh: Xin Chúa cho linh hồn Teresa được về Nước Trời. Xin chia buồn cùng tang quyến đặc biệt với Cha Antôn Tiếng.
 • Nguyễn Tấn: Xin cầu cho linh hồn Têrêsa sớm hưởng phúc thiên đàng và xin chia buồn cùng gia đình cha Antôn.
 • Trần Khánh Thành: Xin Chúa thương xót tha thứ mọi lỗi lầm và đón nhận linh hồn bà cố Têrêsa vào Nước trời!
 • Trần Kỳ Phát: Xin Chúa nhân từ đón nhận linh hồn Têrêsa về hưởng Nhan Thánh Chúa. Xin chia buồn cùng gia đình cha Antôn.
 • Nguyễn Hữu Toàn: Xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm và sớm đưa linh hồn Têrêsa vào Thiên Đàng hưởng Nhan Thánh Chúa.

Bài liên quan

Back to top button