Café To GoQuán ven đường

Quỹ CCS P. Minh Vĩnh Long sau ngày Họp Mặt lần XXV (14.07.2023)

Tổng kết Quỹ CCS P. Minh sau ngày Họp Mặt lần XXV (14.07.2023)

1. THU:

Quí Cha và Anh em đã ủng hộ cho ngày họp mặt lần thứ XXV (14.07.2023):

  1. Đức Cha Phêrô: 3.000.000 đ
  2. Cha Phil. Minh Lê Văn Sơn, Úc: 2.000.000 đ
  3. Cha Jac. Mẫn TGM: 1.500.000 đ
  4. Cha Tađêô Thứ: 4.000.000đ
  5. CCS Sáng K74, Úc (400AUD): 6.240.000 đ
  6. CCS Hải K68, Úc (100 AUD): 1.560.000 đ
  7. CCS Minh Tân K67: 1.000.000 đ
  8. CCS Thương K67: 1.000.000 đ
  9. 6 Bạn CCS USA (700 USD): 16.282.000 đ
  10. Anh em bỏ thùng: 7.270.000đ + 20 USD

(Có tiền AE hỗ trợ cho Anh Nghĩa K66 Quang Diệu 2.700.000 đ).

Tổng: 43.852.000đ + 20 USD

2. CHI:

– Mướn đánh máy, in, gửi bưu điện thư mời cho quí Cha và AE: 265.000 đ
– Lẳng hoa mừng 25 năm LM của Cha Pet. Lê Văn Chính: 400.000 đ
– Rượu thuốc: 350.000 đ
– 10 thùng bia SG: 2.650.000 đ
– Chụp, rửa hình: 700.000 đ
– Cà phê nước ngọt: 320.000 đ
– 13 bàn ăn x 1.500.000đ = 19.500.000 đ
– Bồi dưỡng các em chạy bàn: 500.000 đ
– Chi linh tinh: 500.000 đ
– Hỗ trợ anh Nghĩa K66 bệnh, khó khăn: 5.000.000 đ
– Hỗ trợ anh Thượng K70 giải phẩu: 1.000.000 đ
– Gửi Chủng Viện: 3.000.000 đ

Tổng: 34.185.000đ

TỔNG KẾT:

– TỒN QUỸ trước ngày họp mặt: 9.570.000đ
– TỔNG THU: 43.852.000đ + 20 USD

TỔNG CHI: 34.185.000đ
TỒN QUỸ sau ngày họp mặt: 19.237.000đ + 20 USD

TM. BĐD CCSVL
Lâm Hữu Tài

Bài liên quan

Back to top button