Café đenQuán ven đường

RIP | Anh Phêrô Lê Văn Nghĩa (cựu P. Minh lớp 66 – Quang Diệu)

Requiescat In Pace

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

TIN BUỒN

Anh em cựu P. Minh Vĩnh Long báo tin:

ANH PHÊRÔ LÊ VĂN NGHĨA

Cựu P. Minh Vĩnh Long Lớp 66 – Quang Diệu
Sinh năm: 8.6.1951. Hưởng thọ 73 tuổi.

Được Chúa gọi về vào lúc 01 giờ, ngày 22.10.2023
Tẩn liệm: 10 giờ, ngày 22.10.2023
Thánh Lễ An Táng vào lúc 9 giờ Thứ Ba ngày 24.10.2023
tại Nhà Thờ Cái Nhum, Măng Thít, Tỉnh Vĩnh Long.

Xin anh em hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Phêrô
sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

Thành kính phân ưu với tang quyến.

TM. Cựu Chủng Sinh Vĩnh Long
Lâm Hữu Tài

Bài liên quan

Back to top button