RIP | Anh Phêrô Nguyễn Quốc Hội

an_crown04-2aCÁO PHÓ

Trân trọng kính báo:

PHÊRÔ NGUYỄN QUỐC HỘI

Cựu Chủng Sinh P. Minh Vĩnh Long lớp 71
Trà Vinh

Em của anh Nguyễn Văn Huệ
Cựu Chủng Sinh P. Minh Vĩnh Long lớp 67

Vừa được Chúa gọi về ngày Thứ Năm 8.8.2019
Thánh Lễ An Táng 5 giờ Thứ Bảy 10.08.2019 tại Nhà Thờ Trà Vinh

Xin anh em giúp lời cầu nguyện.
Xin Chúa sớm rước linh hồn Phêrô về nơi an nghỉ đời đời.

Tm CCS P. Minh Vĩnh Long
Lâm Hữu Tài