Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 05.06.2020 | Thánh Bonifatiô, giám mục, tử đạo

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt:: Franc Lee

Mời nghe bài Tin Mừng hôm nay:
(Bạch Thảo đọc) 

Nghe và Download bài Tin Mừng MP3 tại đây.

Tin Mừng: Mc 12,35-37
Sao người ta nói Đức Ki-tô là con vua Đa-vít.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô.
Hôm ấy, khi giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su lên tiếng hỏi: “Sao các kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít? Chính vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng đã nói: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con. Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì do đâu Đấng Ki-tô lại là con vua ấy được?” Đám người đông đảo nghe Đức Giê-su cách thích thú. Đó là lời Chúa. 

Thánh Bonifatiô, giám mục, tử đạo

Bài liên quan

Back to top button