Café To GoQuán ven đường

RIP | Anh Tôma Dương Văn Lịnh | Cựu P. Minh 67

TIN BUỒN

Quán Ven Đường vừa nhận tin:

ANH TÔMA DƯƠNG VĂN LỊNH

Cựu Philippe Minh 67 – Họ đạo Bến Tre

Sinh năm 1956 | Mất ngày 10.12.2019
Thánh lễ An táng: 13.12.2019
tại họ đạo Thanh Sơn, Bến Tre.

Hiệp cùng tang quyến, chúng tôi nguyện xin Thiên Chúa,
Đấng giàu lòng thương xót, cho linh hồnTôma
sớm được hưởng phúc Thiên Đàng.
Xin Chúa cũng an ủi tang quyến qua nỗi đau nầy.

Trân trọng thông báo và thành kính phân ưu
Đại diện anh em CCS. Philippe Minh

LÂM HỮU TÀI

Bài liên quan

Back to top button