Giọng ca để đời

Bolero… Trữ tình… Sâu lắng…

https://youtu.be/pJ5XFl8q3zM

 

https://youtu.be/oZMkXZOtZgM