Café To GoQuán ven đường

RIP | Anna Lê Thị Diệu | Chị của Lê Gấm Vàng

TIN BUỒN

Anh em Cựu Philippe Minh vừa hay tin:

CHỊ ANNA LÊ THỊ DIỆU

Em Cha Paul Lê Văn Chỉnh
Chị của anh Lê Gấm Vàng (Cựu Philippe Minh lớp 66)

Vừa được Chúa gọi về vào lúc 23 giờ 30 ngày 04.05.2020

Hưởng thọ 70 tuổi

Lễ Cầu Hồn vào lúc 5 giờ 30 ngày 07.05.2020
tại tư gia.

Trân trọng kính báo.
Chân thành chia buồn với anh Lê Gấm Vàng và gia quyến.
Xin anh em hiệp thông và góp lời cầu nguyện cho linh hồn Anna
sớm về hưởng phúc thanh nhàn đời đời.

ĐD anh em Philippe Minh Vĩnh Long
Lâm Hữu Tài

Bài liên quan

Back to top button