Café To GoQuán ven đường

RIP | Bà Anna Dương Thị Khen

Thân mẫu Cha Matthêu Nguyễn Văn Văn (Sa Đec, GP. Vĩnh Long)

Requiescat In Pace

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

TIN BUỒN

BÀ ANNA DƯƠNG THỊ KHEN

Thân mẫu Cha Matthêu Nguyễn Văn Văn
Hạt trưởng Hạt Sa Đec,
chánh sở Họ Sa Đec, GP. Vĩnh Long.

Bà nội của Soeur Faustina Nguyễn Thị Yến Như,
Dòng Chúa Chiên Lành.

Bà Anna sinh năm 1935 tại Hòa Bình, Trà Ôn.
Hưởng thọ 89 tuổi.
Đã được Chúa gọi về lúc 20g50
ngày Chúa Nhật 07.07.2024 tại tư gia.

Nghi thức tẩn liệm: 9g30 thứ Hai 08.07.2024.
Thánh lễ An táng: 9g30 thứ Tư 10.07.2024 tại Nhà Thờ Tam Bình.

An táng tại Đất Thánh Họ Đạo Tam Bình.

Xin anh em hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Bà Anna
sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

Thành kính phân ưu với Cha Văn, Soeur Faustina cùng tang quyến.

TM. Cựu Chủng Sinh P. Minh Vĩnh Long tại Sài Gòn
Phan Văn Hồng

Bài liên quan

Back to top button