Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 22.10.2022 | Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc) 

Minh họa:: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 tại đây

Bài đọc Ep 4,7-16

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây

Tin Mừng Lc 13,1-9

Bài liên quan

Back to top button