Café To GoQuán ven đường

RIP – Bà Christina Nguyễn Thị Lý | Thân mẫu Lm. Giuse Nguyễn Tiến Khoa

RIP

an_crown04-2aPHÂN ƯU

Anh em cựu P. Minh tại Sài Gòn vừa nhận tin:

BÀ CHRISTINA NGUYỄN THỊ LÝ

Thân mẫu Cha Giuse Nguyễn Tiến Khoa,
Cha Phó Họ Đạo Vĩnh Kim, Hạt Vĩnh Kim, Giáo Phận Vĩnh Long

Sinh năm 1939.
Thuộc Họ Đạo Chánh Tòa Vĩnh Long

 • Đã được Chúa gọi về lúc 19g05,
  Thứ Năm ngày 05.01.2017 tại tư gia,
  hưởng thọ 78 tuổi.
 • Nghi Thức Tẩn Liệm lúc 08h00,
  Thứ sáu ngày 06.01.2017.
 • Thánh Lễ An Táng tại Nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long
  lúc 15g00, thứ bảy ngày 07.01.2017.
 • An táng tại Đất Thánh Tân Ngãi.

Anh em Ccs P. Minh tại Sài Gòn xin chân thành phân ưu
cùng Cha Khoa và gia đình. Xin Chúa sớm rước linh hồn bác Christina
về hưởng phước thanh nhàn đời đời.

Tm Anh em tại Sài Gòn
Nguyễn Hữu Luôn

Bài liên quan

Back to top button