Café To GoQuán ven đường

RIP | Bà Lucia Đặng Thị Nhiều

Thân mẫu của Ngô Hoàng Dũ cựu P. Minh Lớp 70 Rạch Lọp

Requiescat In Pace

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

TIN BUỒN

Anh em cựu P. Minh Vĩnh Long báo tin:

BÀ LUCIA ĐẶNG THỊ NHIỀU

Thượng thọ 89 tuổi
Thân mẫu của anh Ngô Hoàng Dũ (cựu P. Minh lớp 70, Rạch Lọp)

Bà Lucia sinh năm 1935
Được Chúa gọi về lúc 15 giờ 45, ngày 07.06.2024.

Thánh lễ An Táng vào lúc 15 giờ ngày 09.06.2024
tại Nhà Thờ Rạch Lọp
Sau đó an táng tại Đất Thánh Họ Rạch Lọp

Xin anh em hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Bà Lucia
sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

Thành kính phân ưu với tang quyến anh Hoàng Dũ.

TM. Cựu Chủng Sinh P. Minh Vĩnh Long
Dom. Lâm Hữu Tài

Bài liên quan

Back to top button