Café To GoQuán ven đường

RIP – Bà Maria Đinh Thị Hoa, thân mẫu Cha Giuse Vũ Xuân Minh

Tin và ảnh: Lê Trí Dũng

Bà Maria Đinh Thị Hoa, thân mẫu của Cha Giuse Vũ Xuân Minh.
Bà Maria thọ 92 tuổi. Tạ thế lúc 11 giờ 40 ngày 1.9.2017 tại Phú Hiệp 1, Gia Hiệp, Di Linh, Lâm Đồng. Thánh lễ An Táng tại Nhà Thờ Phú Hiệp lúc 4 giờ 30, Thứ Ba ngày 5.9.2017.

Nhóm anh em từ Vĩnh Long đi Di Linh dự lễ An Táng Bà Maria gồm Cha Khấn, Cha Minh Mai, Cha Don, Cha Thụy, Cha Hiền và 2 bạn cùng lớp với Cha Minh Vũ: Lê Trí Dũng và Lâm Hữu Tài (đại diện CCS VL). Lúc 14 giờ, khởi hành từ TCV Vĩnh Long. 16 giờ 30 ghé họ Cầu Kho (Sài Gòn) rước Cha Lê Văn Chính. 22 giờ tới Di Linh. Anh em ghé nhà viếng xác bà Maria và nghỉ qua đêm tại tu viện Maria Trinh Vương.

Anh em CCS P. Minh chân thành chia buồn cùng Cha Minh Vũ và gia quyến. Xin Chúa nhân từ sớm rước linh hồn Bà Maria về quê thanh nhàn hưởng phước đời đời.

PHÚ HIỆP, GIA HIỆP, DI LINH

Nhà thờ Phú Hiệp, Di Linh – Ảnh Tâm Lê chụp ngày 28.11.2016

Nhà Cha Minh Vũ (Phú Hiệp, Di Linh) – Ảnh Tâm Lê chụp ngày 28.11.2016

Thân mẫu và thân phụ Cha MinhVũ – Ảnh Tâm Lê chụp ngày 28.11.2016

Cha Minh Mai – Cha sở giáo xứ Phú Hiệp – Cha từ TP Vinh – Cha Khấn – Cha Minh Vũ

NHÀ CHA MINH VŨ

THÁNH LỄ AN TÁNG NHÀ THỜ PHÚ HIỆP

ĐẤT THÁNH

Đất Thánh cách nhà thờ giáo xứ khoảng 500 mét, nằm dọc trên quốc lộ.

NHÀ XỨ

TU VIỆN MARIA TRINH VƯƠNG

Sơ Bề Trên Tu viện Maria Trinh Vương

Bài liên quan

Back to top button