Café To GoQuán ven đường

RIP | Bà Maria Nguyễn Thị Trọn (Bãi Xan)

Requiescat In Pace

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

CÁO PHÓ

Anh em cựu P. Minh Vĩnh Long trân trọng bào tin:

BÀ MARIA NGUYỄN THỊ TRỌN

Thân mẫu của anh Bùi Hữu Phần (P. Minh ’66)

Xin anh em giúp lời cầu nguyện,
phó thác linh hồn Bác Maria
vào lòng nhân từ của Thiên Chúa.

Trân trọng báo tin.
Tm. anh em cựu Philipphê Minh tại Sài Gòn
Phan Văn Hồng

Bài liên quan

Back to top button