Café đenQuán ven đường

Sửa lỗi cho nhau thế nào? | Súp tối 72 | Truyện tranh Kinh Thánh

Tam Le biên tập – Scarlett Le chuyển ngữ

“Nếu anh em ngươi trót phạm tội, thì hãy đi sửa lỗi nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, ngươi đã lợi được anh em ngươi.

Nếu nó không nghe, hãy kèm theo ngươi một, hai người nữa, để tất cả công việc được đoán định do miệng hai, ba nhân chứng.

Nếu nó không màng nghe họ, hãy thưa với cộng đoàn. Còn nếu cộng đoàn, nó cũng chẳng màng nghe, ngươi hãy kể nó như người ngoại, người thu thuế.

Quả thật, Ta bảo các ngươi: mọi điều dưới đất các ngươi cầm buộc, thì cũng sẽ bị cầm buộc trên trời, và mọi điều dưới đất các ngươi tháo cởi, thì cũng sẽ được tháo cởi trên trời.

Quả thật, Ta lại bảo các ngươi: nếu trong các ngươi hai người dưới đất đồng thanh xin về bất cứ việc gì, thì Cha Ta, Ðấng Ngự trên trời sẽ ban cho. Vì đâu có hai, ba người họp lại nhân danh Ta, thì có Ta ở đó, giữa họ”.

Bấy giờ Phêrô tiến lại nói với Ngài: “Thưa Ngài, nếu anh em tôi có lỗi với tôi, tôi phải tha mấy lần? Ðến bảy lần không?”

Ðức Giêsu nói với ông: “Ta không nói: Đến bảy lần, mà đến bảy mươi lần bảy lần”.

HẾT

Good News Productions,
International and College Press Publishing Co.
Artist Paula Nash Giltner
www.theglobalgospel.org

  • Đón xem câu chuyện kế tiếp: Tiên báo cuộc khổ nạn và phục sinh
  • Xem lại truyện đã đăng trong mục Súp Tối của Quán Ven Đường
  • Mục Lục Nhóm 1: Từ truyện 1 đến truyện 20 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 2: Từ truyện 21 đến truyện 40 tại đây
  • Mục Lục Nhóm 3: Từ truyện 41 đến truyện 60 tại đây
  • Mục lục Nhóm 4: Từ truyện 61…

72. Sửa lỗi cho nhau thế nào?
71. Chúa Giêsu chữa người mù bẩm sinh
70. Chúa Giêsu mục tử nhân lành
69. Dụ ngôn xây nhà trên cát
68. Dụ ngôn vải mới và bầu da rượu cũ
67. Người phụ nữ thống hối được tha thứ
66. Chúa Giêsu và trẻ em
65. Người thanh niên giàu có
64. Chúa chữa lành đứa trẻ bị kinh phong
63. Hai chị em Matta và Maria
62. Dụ ngôn mười trinh nữ
61. Dụ ngôn người Samari nhân hậu

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button