Café To GoQuán ven đường

RIP – Bà Maria Đỗ Thị Mẹo | Mẹ anh Vincent Nguyễn Văn Bé Ba Châu

RIP

an_crown04-2aPHÂN ƯU

aitin

Bà  MARIA ĐỖ THỊ MẸO

Thân mẫu anh Vincent Nguyễn Văn Bé
(Ba Châu, P. Minh lớp 63)

Vừa qua đời tại Họ Ba Châu
Hưởng thọ 93 tuổi.

Nghi thức Tẩn Liệm 10 giờ sáng Thứ Bảy.
Lễ An Táng 9 giờ sáng Thứ Hai 9.01.2017tại Nhà Thờ Ba Châu, Bến Tre.

Toàn thể anh em cựu P. Minh Vĩnh Long xin chân thành phân ưu
cùng anh Bé và gia quyến. Anh em giúp lời cầu nguyện cho linh hồn Bác Maria,
Xin Chúa sớm rước linh hồn Bác về chốn an nghỉ ngàn đời.

Tm Cựu P. Minh tại Sài Gòn
Nguyễn Hữu Luôn

Bài liên quan

Back to top button