Café To GoQuán ven đường

RIP | Bà Martha Nguyễn Thị Tươi | Thân mẫu Cha Giuse Nguyễn Minh Thúy

PHÂN ƯU

Nhận được tin:

BÀ MARTHA NGUYỄN THỊ TƯƠI

Thân mẫu Cha Giuse Nguyễn Minh Thúy
(Lớp 70, Philipphê Minh Vĩnh Long)

Bà Martha sinh năm 1928 | Mất ngày 27.06.2019

Lễ An Táng ngày 03.07.2019 tại Úc.

Anh em cựu P. Minh Vĩnh Long xin chân thành phân ưu
cùng gia quyến Cha Thúy.
Nguyện xin Chúa nhân từ sớm đón nhận linh hồn Bà Martha
về hưởng nhan thánh Chúa trên Thiên đàng.

Đại diện cựu P. Minh Vĩnh Long
Lâm Hữu Tài

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button