RIP – Bà Têrêsa Nguyễn Thị Hải

RIP

an_crown04-2aTIN BUỒN

Bà TÊRÊSA NGUYỄN THỊ HẢI

Qua đời ngày 03.01.2017

Hưởng thọ 90 tuổi

Bà là Mẹ của anh Nguyễn Văn Hiên (P. Minh – K73)

Thánh Lễ An Táng lúc 9 giờ sáng ngày 06.01.2017

tại Nhà Thờ Cái Đôi Trà Vinh.

Xin anh em góp lời cầu nguyện cho Bác Têrêsa.
Nguyện xin Chúa sớm đưa linh hồn Bác về nước Thiên Đàng.

Tm Ccs P. Minh Vĩnh Long
Lâm Hữu Tài