Bánh mì sáng | 23.01.2023 | Mùng 2 Tết kính nhớ Ông Bà Tổ Tiên và Cha Mẹ

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc)

TẾT NGUYÊN ĐÁN – NĂM QUÝ MÃO
Mồng Hai : Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ

Nghe hoặc download File Bài Đọc 1 MP3 tại đây

Bài đọc 1 Hc 44,1.10-15
Chúng ta hãy ca tụng các bậc cha ông của chúng ta đã sống qua các thời đại.