Café To GoQuán ven đường

RIP – Bà Têrêsa Trần Thị Sáng

RIP

an_crown04-2aTIN BUỒN

BÀ TÊRÊSA TRẦN THỊ SÁNG

Chị của anh Mười Ngọ (Vĩnh Kim, P. Minh 66)

Sinh năm 1933 | Về với Chúa ngày 17.01.2017

Lễ An Táng lúc 15 giờ ngày 19.01.2017

tại Nhà Thờ Vĩnh Kim, Trà Vinh.

Xin anh em góp lời cầu nguyện cho Bà Têrêsa.

Chân thành phân ưu cùng anh Mười Ngọ và gia quyến.

Tm Cựu P. Minh tại Sài Gòn.

Nguyễn Hữu Luôn

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button