RIP | Bà Têrêsa Trương Thị Tạo | Vĩnh Kim

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

TIN BUỒN

Anh em Cựu Philipphê Minh Vĩnh Long báo tin:

BÀ TÊRÊSA TRƯƠNG THỊ TẠO

Hưởng thọ 90 tuổi

Nhạc mẫu của anh Lê Đạo Tâm (P. Minh 64, Mặc Bắc)
Vừa được Chúa gọi về lúc 18g30 ngày 21.08.2020

Lễ An Táng vào lúc 5 giờ sáng ngày Thứ Hai 24.08.2020
tại Nhà Thờ Vĩnh Kim, Trà Vinh

Nay báo tin, mong anh em hiệp thông góp lời cầu nguyện
Xin Chúa sớm đưa linh hồn Bác Têrêsa về hưởng phước Quê Trời.

Chân thành phân ưu cùng anh Tâm và gia quyến.

TM. CCS. Philipphê Minh Vĩnh Long
Lâm Hữu Tài