Café To GoQuán ven đường

Xin tham dự và cầu nguyện

Bạn bè thân hữu gần xa
Nhờ ơn Chúa và nhờ sự giúp đỡ của nhiều người
Chúng tôi đã vượt qua được khó khăn và kết quả là ngày 7.1.2017 nầy,
Văn Phòng TRƯƠNG BỬU DIỆP ÁN PHONG THÁNH
được làm phép và khai trương.
Xin ai ở xa: Cầu nguyện cho một kinh.
Xin ai ở gần: Đến tham dự và chung vui.
Có hai tờ quảng cáo đính kèm.
Thành thật thông báo và kính mời.
Xin thông cảm: tôi còn ở xa Nam Cali và không có phương tiện quảng bá
nào khác hơn là dùng Email của người thân quen để thông tin.
Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên

Microsoft Word - Quảng bá Văn Phòng Cáo Thỉnh Án PhongMicrosoft Word - Thư mời - Invitation for blessing and Grand Microsoft Word - Thư mời - Invitation for blessing and Grand

Bài liên quan

Back to top button