Café To GoQuán ven đường

RIP | Cha GB. Nguyễn Tri Tài (Đài Loan)

Requiescat In Pace

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

TIN BUỒN

Anh em cựu P. Minh Vĩnh Long tại Sài Gòn vừa nhận tin:

CHA GB. NGUYỄN TRI TÀI (Đài Loan)

(TCV P. Minh 1965 – ĐCV Vĩnh Long 1972)
Thụ phong Linh mục ngày 04.12.2004 tại Đài Loan

Sau thời gian lâm trọng bệnh, vừa được Chúa gọi về.
Xin anh em góp lời cầu nguyện cho
linh hồn Gioan Baotixita sớm về Quê thật.

Xin chân thành phân ưu cùng gia quyến Cha GB.

Tm. anh em cựu P. Minh tại Sài Gòn
Phan Văn Hồng

____________________

Vài hình ảnh gần đây về Cha GB Tri Tài.

Lần về Sài Gòn gần đây nhất và cũng là lần cuối cùng về quê hương (13.12.2021). Bữa ăn cuối cùng của Cha Tài với anh em tại nhà xứ Cầu Kho.

Cha Tri Tài – Cha Chính – Hồng Cái Nhum

Hùng Cái Nhum – Cha Tri Tài

Lần về Sài Gòn gần đây nhất và cũng là lần cuối cùng về quê hương (13.12.2021)
Ảnh chụp với Cha Phêrô Lê Văn Chính tại nhà thờ Cầu Kho.

Lần về Sài Gòn gần đây nhất và cũng là lần cuối cùng về quê hương (13.12.2021)
Chụp lưu niệm với anh em tại nhà thờ Cầu Kho.

Lần về Sài Gòn gần đây nhất và cũng là lần cuối cùng về quê hương.
Chụp lưu niệm với anh em tại nhà thờ Cầu Kho.

Lần về Sài Gòn gần đây nhất và cũng là lần cuối cùng về quê hương.
Chụp lưu niệm với Tâm Lê tại nhà thờ Cầu Kho. Khi chụp ảnh nầy, tôi có nói
với Hùng (chụp ảnh): “Hai đứa nầy, chưa biết đứa nào đi trước đứa nào?”

Gần đây nhất. Ảnh chụp trên giường bệnh… tại Đài Loan.

Bài liên quan

Back to top button