Café To GoQuán ven đường

Chúc mừng 30 năm Linh Mục ĐC Giuse Châu Ngọc Tri

Cánh Đồng Truyền Giáo

Chúc Mừng 30 Năm Linh Mục
1989 | 21.11 | 2019

ĐỨC CHA GIUSE CHÂU NGỌC TRI
Giám Mục Lạng Sơn Cao Bằng.

Canhdongtruyengiao.net

Bài liên quan

Back to top button