RIP | Chị Maria Nguyễn Thị Ánh

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gifCÁO PHÓ

Anh em cựu Philipphê Minh trân trọng báo tin:

CHỊ MARIA NGUYỄN THỊ ÁNH

Vợ anh Nguyễn Phong
(lớp 72 Philipphê Minh)

Hưởng dương 54 tuổi

Chị Maria đã được Chúa gọi về
vào lúc 4 giờ ngày 14.11.2020.

Lễ An Táng vào lúc 5 giờ ngày 16.11.2020
tại Nhà Thờ Giồng Thủ Bá, Bến Tre

Xin anh em giúp lời cầu nguyện.
Xin Chúa sớm đưa linh hồn Chị Maria về chốn nghỉ ngơi đời đời.

Trân trọng thông báo và chân thành phân ưu
Lâm Hữu Tài