Café To GoQuán ven đường

RIP | Luca Trang Văn Nghĩa và Maria Lê Thị Ri

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

TIN BUỒN

Được tin vợ chồng em gái thứ 5 của Anh Lê Quan Sứ 
(Ccs Gioan 23 lớp 65 và XBVL 72) là:

LUCA TRANG VĂN NGHĨA
MARIA LÊ THỊ RI

đã qua đời vì bị nhiễm Covid tại Texas
vào ngày 05 tháng 10 năm 2021.

Thay mặt anh em Ccs Gioan 23,
xin gởi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình anh Ba Sứ.

Xin Chúa thương xót 2 linh hồn Luca và Maria.

Jac. Dương Tiến Dũng

Bài liên quan

Back to top button