Café đenQuán ven đường

RIP | Phaolô Mai Thành Liên (Cái Mơn)

TIN BUỒN
https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

Cựu Chủng Sinh Philippe Minh Vĩnh Long báo tin:

ANH PHAOLÔ MAI THÀNH LIÊN

Cựu Philippe Minh 65 – Cựu XBVL 73

Sau thời gian ngắn điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy,
Đã được Chúa gọi về vào khuya ngày 26.06.2020 tại tư gia.

Sáng Thứ Hai 29.06.2020
Thánh lễ An Táng tại Nhà Thờ Cái Mơn.

Trân trọng kính báo cho anh em gần xa.
Thay mặt anh em, chúng tôi xin chia sẻ sự mất mát nầy với gia đình anh Liên
và cùng hiệp thông xin Chúa sớm rước linh hồn
về nơi thanh nhàn đời đời.

Tm. Cựu Philippe Minh Vĩnh Long
LÂM HỮU TÀI

VÀI HÌNH ẢNH TƯỞNG NHỚ NGƯỜI BẠN CŨ

Năm lớp 11 tại Tiểu Chủng Viện P. Minh

Cựu Philippe Minh tại Chủng Viện Vĩnh Long. 12.07.2014

Nhà Nguyện Chủng Viện Vĩnh Long. 12.07.2014

Cựu Philippe Minh tại Phước Hảo. 02.06.2016

Chủng Viện P. Minh 09.07.2016

Chủng Viện P. Minh 09.07.2016

03.04.2018

Làm tràng hoa cho tang lễ Anh Tánh, Cái Mơn. 20.11.2019

Trong tang lễ anh Tánh tại Cái Mơn. 20.11.2019

Giáo xứ Cầu Kho, Sài Gòn. 25.11.2019

Nhà thờ Cầu Kho, giáo xứ Cầu Kho, Sài Gòn. 25.11.2019


Bài liên quan

Back to top button