Café To GoQuán ven đường

RIP | Bà Maria Trần Thị Tiếng (thân mẫu Nguyễn Hữu Thiện)

Requiescat In Pace

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

CÁO PHÓ

Anh em cựu P. Minh Vĩnh Long tại Sài Gòn trân trọng thông báo:

BÀ MARIA TRẦN THỊ TIẾNG

04.09.1938 – 07.08.2023

Thân mẫu của anh Nguyễn Hữu Thiện
Chủng Viện P. Minh Lớp 1969

Bà mất bên Mỹ vào ngày 07.08.2023.
Phải chờ Cha & Hội Đồng Giáo xứ mới có chương trình tang lễ.
Sẽ thông báo khi có thông tin.

Xin anh em hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria.
Chân thành chia buồn với Thiện và gia quyến.

Tm. anh em cựu P. Minh tại Sài Gòn
Phan Văn Hồng

Bài liên quan

Back to top button