Café To GoQuán ven đường

RIP | Ông Bônaventura Lê Đình Đãnh

RIP

TIN BUỒN

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

ÔNG BÔNAVENTURA LÊ ĐÌNH ĐÃNH

Thân phụ Cha GB. Lê Đình Bạch
Cha sở Họ Cái Mơn, Bến Tre, GP. Vĩnh Long

Hưởng thọ 85 tuổi

Vừa được Chúa gọi về lúc 15g45, ngày Thứ Năm 1.3.2018

Lễ An Táng vào lúc 9g30, ngày Thứ Bảy 3.3.2018
tại Nhà Thờ Họ Cái Nhum.

An táng tại Đất Thánh Họ Cái Nhum.

Xin thông báo đến cùng tất cả anh em.
Xin giúp lời cầu nguyện cho linh hồn ông Bônaventura
sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Tm Anh Em CCS P. Minh tại Sài Gòn

Nguyễn Hữu Luôn

Anh em CCS P. Minh tại Sài Gòn chân thành chia buồn cùng Cha Bạch và gia quyến.
Xin Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn Bác Bonaventura về nơi an nghỉ đời đời.

Bài liên quan

Back to top button