Café To GoQuán ven đường

RIP | Ông Phaolô Hồ Văn Chấn

Requiescat In Pace

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

TIN BUỒN

Gia đình anh em cựu P. Minh Vĩnh Long báo tin:

ÔNG PHAOLÔ HỒ VĂN CHẤN

Hưởng thọ 86 tuổi

Ông Phaolo sinh năm 1938 tại Đại Phước, Càng Long, Trà Vinh.
Được Chúa gọi về lúc 1 giờ 30, ngày 08.05.2024.

Thánh lễ An Táng vào lúc 15 giờ ngày 10.05.2024
tại Nhà Thờ Bãi Xan.
An táng tại Đất Thánh Họ Đạo Bãi Xan.

Xin anh em hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn ông Phaolô
sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

Thành kính phân ưu với tang quyến.

TM. Cựu Chủng Sinh P. Minh Vĩnh Long
Lâm Hữu Tài

Bài liên quan

Back to top button