Café To GoQuán ven đường

RIP | Ông Phaolô Nguyễn Tri Lộc

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

TIN BUỒN

Anh em cựu P. Minh Vĩnh Long tại Sài Gòn báo tin:

ANH PHAOLÔ NGUYỄN TRI LỘC

Sinh năm 1946
Đã được Chúa gọi về ngày 21.10.2021
Hưởng thọ 75 tuổi 

Nghi thức tẩn liệm lúc 18g ngày 21.10.2021
Nghi thức tiễn biệt lúc 09g ngày 23.10.2021
Chôn cất tại đất nhà Cái Nhum, Chợ Lách, Bến Tre.

Anh Phaolô là anh tư của Cha GB Nguyễn Tri Tài (Đài Loan)

Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kytô Đấng đã chết và sống lại,
Mong anh em góp lời cầu nguyện cho
linh hồn anh Phaolô được lên chốn nghỉ ngơi đời đời.

Trân trọng báo tin và phân ưu cùng Cha Tài và gia đình anh Phaolô.

Tm. anh em cựu P. Minh tại Sài Gòn.

Phan Văn Hồng

Bài liên quan

Back to top button