RIP – Bà Phanxica Nguyễn Thị Cho

RIP – Bà Phanxica Nguyễn Thị Cho

Logo-CCSPMinh

Cựu Chủng Sinh P. Minh Vĩnh Long báo tin:

Bà Phanxica Nguyễn Thị Cho

Sanh năm 1925
  Được Chúa gọi về vào lúc 15g 13.5.16 tại Vĩnh Kim, Trà Vinh

Thân mẫu của anh Hoàng Minh Thăng Bến Tre
Cựu P. Minh lớp 67 (Toronto, Canada)

Thánh lễ An Táng lúc 9g 16.5.2016 tại nhà thờ Vĩnh Kim, Trà Vinh

Tm Ccs P. Minh
Lâm Hữu Tài

an_crown04-2a