Tạm biệt Antôn Lê Tri Nhơn (XBVL 73)

Ảnh Zắc Dũng

Sáng ngày 9.10.2019, từ Sài Gòn, thân nhân anh Antôn Lê Tri Nhơn đã đưa bình tro cốt của anh đến nhà thờ giáo xứ thánh Antôn, Mỹ Tho (theo ước nguyện của anh). Tại đây, Cha GB. Nguyễn Văn Sáng đã làm nghi thức cuối cùng trước khi đặt bình tro cốt vào nhà An Nghỉ. Xin nói thêm, anh Antôn và Cha GB. Sáng là bạn cùng lớp XBVL 73.

Vài hình ảnh cuối cùng như một lời chào tạm biệt gởi bạn bè gần xa.

Requiescat in pace!

an_crown04-2a