Thăm anh Nguyễn Văn Phấn (lớp 65 P. Minh) Mặc Bắc, Trà Vinh

Tin, ảnh: Lê Đạo Tâm, Mặc Bắc

Vừa qua, nhóm anh em Cựu Chủng Sinh tại Mặc Bắc, đại diện CCS P. Minh Vĩnh Long, đã đến thăm anh Nguyễn Văn Phấn, 63 tuổi (lớp 65) và gởi vợ chồng anh số tiền 3 triệu đồng trích từ quỹ AHPM Vĩnh Long. Anh Phấn bị tai biến nặng đã lâu, gia đình cạn kiệt không khả năng đi điều trị. Khi nhận được tin nầy, mong anh em gần xa rộng tay giúp đỡ người bạn xưa.

phan-sinh-1954

Phấn (bìa phải ảnh)

ccs-tham-phan-65

Vợ chồng anh Phấn

Lê Đạo Tâm