Đêm Thánh Ca Giáng Sinh tại TT Mục Vụ GP Mỹ Tho

Zắc Dũng | Thánh Ca Giáng Sinh

thanhca-noel-1

thanhca-noel-2

Zắc Dũng