Café To GoQuán ven đường

Thánh lễ An táng Bà Anna Trần Thị Tám, thân mẫu Cha Antôn Lê Văn Khấn (GP. Vĩnh Long)

Ảnh Tôma Đặng Văn Ấu (Mỹ Tho)

Thánh lễ An Táng Bà Anna Trần Thị Tám, thân mẫu Cha Antôn Lê Văn Khấn, cử hành lúc 10 giờ ngày 28.07.2023 tại nhà thờ họ Rạch Dầu, Bến Tre, giáo phận Vĩnh Long. Thánh lễ do Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương chủ sự. Một số anh em cựu chủng sinh từ Mỹ Tho và Sài Gòn về cùng hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Anna.

Nhà thờ Họ Rạch Dầu

Cha Antôn Lê Văn Khấn
Soeur Anna Lê Thị Sảnh em cha Khấn và các soeur Dòng Phaolô Mỹ Tho

Bài liên quan

Back to top button