Café To GoQuán ven đường

Kính viếng Cụ Bà Anna, thân mẫu Cha FX. Trương Quý Vinh

Zắc Dũng

Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Đoái

Sáng ngày 19.3.2018, Cha Giacôbê Hà Văn Xung, cha sở họ đạo Chánh tòa Mỹ Tho – Cha Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn, cha phó họ đạo Nữ Vương Hòa Bình Mỹ Tho và anh em Ccs. Gioan XXIII đã đến giáo xứ Vườn Ngô, Trảng Bom, Đồng Nai để kính viếng, chia sẻ và cầu nguyện cho cụ Bà Anna thân mẫu Cha FX. Trương Quý Vinh là Cha sở họ đạo Cái Mây, Cái Bè, giáo phận Mỹ Tho.


Bài liên quan

Back to top button