Café đenQuán ven đường

Thánh lễ trực tuyến – Chúa Nhật III Phục sinh vào lúc 5g30 sáng ngày 26.4.2020

Nguồn: WGPSG
Thánh Lễ trực tuyến – CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH NĂM A
Cử hành lúc 5g30 sáng Chúa Nhật, ngày 26 tháng 04 năm 2020
tại nhà nguyện cổ Tòa Tổng Giám mục TGP Sài Gòn.

Third Sunday of Easter | English Mass | April 26, 2020 (Live)

Mass in English at 09:30 am on Sunday, April 26, 2020,
at the Archbishopric Chapel. Presider: Rev. Joseph Dao Nguyen Vu
Sunday Mass in Vietnamese and in English
will be weekly streaming on the Archdiocese of Saigon’s Youtube channel.

MESSE DU 3ème DIMANCHE DE PÂQUES

MESSE DU 3ème DIMANCHE DE PÂQUES – Année A
à 10h30, le 26 Avril 2020
En direct depuis la Chapelle de la Maison diocésaine de Saïgon RDV.
à la chaîne youtube du diocèse Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
Sunday Mass in Vietnamese, English, and French
will be weekly streaming on the Archdiocese of Saigon’s Youtube channel.

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button