Café To GoQuán ven đường

Thánh Lễ Trực Tuyến: Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn – Thứ Sáu, 5g30 sáng, 07.08.2020

Thánh Lễ trực tuyến: THỨ SÁU TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN,
cử hành lúc 5g30 sáng thứ Sáu ngày 07-08-2020
tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

 

Bài liên quan

Back to top button