Thánh Lễ trực tuyến – Thứ Tư Tuần 4 Phục Sinh | Ngày 06.05.2020

Nguồn: WGPSG
Thánh Lễ trực tuyến – THỨ TƯ TUẦN 4 PHỤC SINH

do linh mục Phêrô Kiều Công Tùng chủ sự.
Cử hành lúc 5g30 sáng thứ Tư, ngày 06.05.2020
tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Lm. Phêrô Kiều Công Tùng